Wat is een (gerechts)deurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is eigenlijk een openbaar ambtenaar en zelfstandig ondernemer tegelijkertijd. Hij zorgt er onder andere voor dat mensen worde opgeroepen voor de rechtbank en gerechtelijke vonnissen ten uitvoer worden gebracht.

Veel mensen denken dat de (gerechts)deurwaarder een medogenloze man is, die nors kijkt en die alleen maar op je geld uit is of je uit jouw huis wil zetten. Dit is natuurlijk helemaal niet waar. De (gerechts)deurwaarder vervult een beroep zoals zovele andere mensen dat ook doen. En daarbij wordt er vanzelfsprekend ethisch omgegaan met allerlei zaken.

deurwaarder-nors-en-medogenloos

Taken van een (gerechts)deurwaarder

De (gerechts)deurwaarder voert een aantal taken uit die door de wet aan hem opgedragen zijn. Deze bestaan onder andere uit de volgende punten:

  • Het dagvaarden van personen
  • Het betekenen van juridische stukken
  • Het ten uitvoer leggen van vonnissen en executoriale titles
  • Het opmaken van akten
  • Toezicht houden en orde handhaven

Wat deze taken allemaal precies inhouden, daar komen we in latere posts nog een keer op terug.

Verder zijn er een aantal niet-ambtelijke taken die uitgevoerd worden door gerechtsdeurwaarders, omdat ze naast ambtenaar ook nog vaak zelfstandig ondernemer zijn. Hierbij kan je onder andere aan het volgende denken:

  • Buitengerechtelijke incassowerkzaamheden
  • Juridisch advies
  • Juridische bijstand in procedures voor de kantonrechter
  • Het opstellen van Algemene Voorwaarden
  • Enz.

Daarnaast kan in België de (gerechts)deurwaarder ook ingezet worden als een zogenaamde “schuldbemiddelaar”. Hiervoor dient hij wel benoemd te worden door de beslagrechter. In het kader van een procedure genaamd de “Collectieve Schuldenregeling”(CSR) zal hij dan trachten de schulden van een persoon of bedrijf te bemiddelen.

Advertenties

Over de (gerechts)deurwaarder

Welkom op deze website over de (gerechts)deurwaarder.

Op deze website komt u een aantal artikelen tegen waarin het één en ander wordt uitgelegd over de (gerechts)deurwaarder. Wat komt er allemaal bij kijken als u een (gerechts)deurwaarder inschakelt? Maar ook bespreken we een aantal (juridische) begrippen die van pas kunnen komen als u ooit met een deurwaarder te maken krijgt.

Mist u content op de website? Of heeft u een vraag die u graag opgelost zou zien? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan voor u klaar om uw vragen op te lossen.